Sposób zakupu

Klient może zamówić tylko produkty znajdujące się w katalogu cyfrowym www.freddy.com w momencie przesyłania zamówienia, widoczne on-line pod adresem www.freddy.com, zgodne z opisem w odpowiednich kartach informacyjnych.
Wszystkie ceny podane na poszczególnych cennikach zawierają podatek VAT.
Freddy Online Store nie udziela gwarancji żadnego typu (wyraźnych ani dorozumianych), odnośnie do dokładności, kompletności i wiarygodności informacji o produktach i ogólnie odnośnie do treści strony internetowej.
Opisy produktów i poszczególne ich zdjęcia mają charakter czysto poglądowy i mogą zawierać niezamierzone błędy.
Ewentualne decyzje podejmowane w oparciu o dane przedstawione na tej stronie internetowej zależą wyłącznie od klientów, którzy również ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność.
Informacje przedstawione na Freddy Online Store mają charakter wyłącznie popularyzatorski i w związku z tym nie mogą w żadnym przypadku zastępować porady udzielanej przez lekarza (czy innego podmiotu prawnie upoważnionego do wykonywania tego zawodu) ani, w szczególnych przypadkach, innych pracowników służby zdrowia (dentystów, sanitariuszy, farmaceutów, fizjoterapeutów itp.).
Prawidłowy odbiór zamówienia jest potwierdzany przez Freddy Online Store w formie odpowiedzi przesyłanej pocztą mailową, na adres e-mail podany przez klienta.
Odpowiedź jest generowana automatycznie przez system i nie może być traktowana jako potwierdzenie zamówienia, a jedynie jako potwierdzenie jego otrzymania.
Wiadomość zawiera wszystkie dane wprowadzone przez klienta, którego obowiązkiem jest sprawdzenie ich poprawności i niezwłoczne powiadomienie o konieczności wprowadzenia ewentualnej korekty.
W razie braku potwierdzenia zamówienia, Freddy Online Store poinformuje o tym niezwłocznie klienta.