Warunki ogólne sprzedaży

Przedmiotem niniejszych warunków ogólnych jest zdalny zakup produktów i usług, dokonywany w sieci internetowej, na stronie WWW.FREDDY.COM należącej do spółki Freddy Spa z siedzibą przy Via Santo Spirito, 14 - 20121 Mediolan NIP 00207660994.
The conditions mentioned are based on and regulated by the Italian law and Italian courts have competence in case of dispute.

Akceptacja warunków ogólnych sprzedaży
Umowa zawarta między Freddy Online Store a klientem jest uznawana za wiążącą wraz z akceptacją zamówienia, nawet częściową, przez Freddy Online Store.
Akceptację uważa się za dorozumianą, o ile klientowi nie zostanie przekazana w jakikolwiek sposób inna informacja.
Klient, dokonując zamówienia w jeden z dostępnych sposobów, oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi zaleceniami przekazanymi mu w trakcie procedury zakupu i że w pełni akceptuje ustalone ogólne warunki płatności.
Jeżeli klient jest konsumentem (czyli osobą fizyczną, dokonującą zakupu towaru na cele niezwiązane z własną działalnością zawodową), po zakończeniu procedury zakupu on-line dokona wydruku niniejszych warunków sprzedaży lub zapisze je w formie cyfrowej, bądź zachowa w innej postaci, zgodnie z postanowieniami włoskiego Rozp. z mocą ustawy 206/2005 o sprzedaży zdalnej.
Nie będą uznawane jakiekolwiek prawa klienta do zadośćuczynienia lub odszkodowania ani do żadnej odpowiedzialności umownej lub regulowanej poza umową, z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich poniesionych przez osoby i/lub wyrządzonych na mieniu, będących skutkiem nieprzyjęcia zamówienia lub braku jego realizacji, także częściowej.